Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Конкурс "Млад европеец на 2014 г."


image 2189

ОИЦ-Силистра активно участва в провеждането на общи инициативи на територията на цялата страна. Такъв беше и националният конкурс за младежки проекти под надслов "Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Идеята на организаторите бе да информира младите хора за възможностите, които ще предоставят Европейските фондове през периода 2014-2020, както и да ги научи как да подготвят своето проектно предложение, така че да е съобразено с изискванията за получаване на европейско финансиране.
"Подобни инициативи създават креативни, мислещи млади хора и са насочени към възпитаване на поколение, подготвено за успешно осъществяване на своите идеи с формирано  проектно мислене."- това каза в приветствието си в началото на церемонията г-жа Денка Михайлова зам.-кмет "Хуманитарни дейности" . Тя пожела на участниците мащабно и смело мислене и реална реализация на високостойностни проекти.
Община Силистра ежегодно финансира младежки проекти в своята конкурсна сесия "Младите за Силистра". За втора поредна година , след конкурс,  днес бяха излъчени младите европейци на Силистра.  
Трима младежи подадоха свои конкурсни разработки, свързани с подобряване на условията на живот в областта и съобразени с възможностите за финансиране на проекти през Новия програмен период до 2020 г. Тричленна комисия класира получените предложения след оценяване в два етапа - критерии за административна допустимост и техническо-финансова оценка.
Победителите в този конкурс заслужено  бяха  отличени  в категорията   "Младите европейци на Силистра за 2014 г."

НАГРАЖДАВАНЕ

І-во място: Пресияна Николова Пенчева, ученичка в ПГСУАУ "Атанас Буров" гр.Силистра -Проект "Защитена зона "Сребърна" - лаборатория и класна стая";
ІІ-ро място: Пламена Владимирова Солакова - студентка в Париж, Франция - Проект "Не бъди безразлична, това може да си ти!";
ІІІ-то място: Иван Красимиров Александров, ученик в ПГМТ "Владимир Комаров" -  Проект "ЕКОДВОР - 2".


Публикувано на: 17 юни 2014 г. / Печат