Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Нова кухня ще заработи към социалния патронаж в село Бабук


image 231

Нова кухня ще заработи към Домашния социален патронаж в село Бабук от средата на месец март.

Кухнята, която се помещава в една сграда с пенсионерския клуб, е ремонтирана от работниците по временна заетост с финансовата подкрепа на земеделската кооперация „Мотор 93” и на община Силистра. Спазени са всички съвременни хигиенни стандарти.

Досега в селото само двайсетина самотни възрастни хора са ползвали услугата на Домашния социален патронаж. Новата кухня ще даде възможност на повече хора да получават всеки ден топла храна и грижи от социален работник, каза кметът на Бабук Костадин Иванов. Той смята, че кухнята има възможност да обслужва и нуждаещи се хора от околните села Срацимир, Богорово, Казимир, Майор Ценович.

Силистренският Домашен социален патронаж сега разполага с кухня – майка извън града само в село Проф. Иширково.

Публикувано на: 04 март 2010 г. / Печат