Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Детските градини от общината са в готовност за започването на учебната година


Учебната 2014-2015 година ще стартира със 7 ЦДГ и 2 ОДЗ. Около 1400 са децата, които посещават целодневните заведения, в т.ч. около 675 в задължителните подготвителни групи, преди първи клас. За всички деца от подготвителните групи са осигурени учебни помагала и помощни материали за нормално протичане на възпитателно-образователния процес. На разположение на служителите са компютри, принтери, скенери, размножителна техника.  Повечето сгради в  община Силистра са оборудвани с телевизори и аудиовизуална техника в помощ на учебния процес. В допълнение тази година като част от модернизиране на работата с децата са предоставени таблети.

Публикувано на: 09 септември 2014 г. / Печат