Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

3481 ученици ще влязат в класните стаи на общинските училища, 343 от тях са първолаци


Към 01.09.2014г. общият брой на учениците в общинските училища е 3 481 - с 67 по-малко в сравнение с началото на изминалата учебна година. Първокласниците са 343, с 2-ма по-малко от учебната 2013/2014. Най-много паралелки и ученици в І клас са сформирани в: ОУ "Иван Вазов" - 4 паралелки с общо 99 ученици; по 3 паралелки с общо 68 ученици в СОУ "Н. Вапцаров" и ОУ "Отец Паисий".

На територията на общината работят 11 общински училища - 2 профилирани гимназии, 2 средни общообразователни училища, 1 общинско спортно училище и 6 основни училища - 3 в град Силистра и 3 в общинските села Калипетрово, Проф. Иширково и Брадвари.

Общината разполага с 6 училищни автобуси, осигурени от МОН, които са на разположение на СОУ "Никола Вапцаров", ОСУ "Дръстър", ОУ "Иван Вазов", ОУ "Св.св.Кирил и Методий", с. Калипетрово и ОУ "Св.Климент Охридски", с. Иширково.

Всички училища имат готовност за стартиране на учебната година. Обезпечени са с учители, учебници и учебни помагала. Извършени са ремонтни дейности по освежаване на учебните стаи и кабинети, и създаване на условия за провеждане на учебни занятия. За всички първокласници са осигурени книжки "Моята родина България" с разкази, стихотворения, гатанки, пословици и поговорки и с послание от д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра.

Информираме Ви, че все още има свободни места в ПМГ "Св.Кл.Охридски" с профил "Математика" - 6 места и в СОУ "Н.Й.Вапцаров" с хуманитарен профил - 11 места за 2 паралелки. ОСУ "Дръстър" също изпълни успешно приема в V клас с 22 ученици.

Публикувано на: 09 септември 2014 г. / Печат