Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Строителството на Пречиствателната станция за град Силистра и селата Айдемир и Калипетрово започва официално от днес


image 2357

Днес, 19 септември 2014 година, се състоя тържествената церемония "Първа копка" на Районна пречиствателна станция на отпадъчни води - Силистра, която ще бъде построена с финансова подкрепа на Европейския съюз по ОП "Околна среда" 2007-2013 по договор № DIR - 51011116-CO59/ 21.11.2011г. за "Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Силистра и доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Силистра".

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов официално даде старт на строителството на Пречиствателната станция, като сподели с присъстващите: "Днес даваме старт на най-големия инфраструктурен проект, който касае едно от богатствата на планетата - водата. Основната цел на проекта е прекратяване изливането на отпадъчни води в р.Дунав през сухи дерета, канавки и по улиците в съответствие с изпълнението на програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС за пречистване на отпадъчни води от населени места. С изпълнението на проекта ще бъде постигнат траен положителен ефект от предотвратяване риска за здравето на жителите чрез изграждане на ПСОВ с необходимия капацитет и степен на пречистване на отпадните води. Ще се подобри качеството на повърхностните и подземните води, както и околната среда, чрез изграждане на съвременни средства за третиране на отпадъчните води".

На събитието присъстваха още Областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев, представители на фирмата изпълнител, представители на строителния надзор "Воден цикъл-Силистра" и гости.


Публикувано на: 19 септември 2014 г. / Печат