Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 2430

"Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства", ще продължи да работи като държавна делегирана дейност


image 2430

На 31 октомври 2014 г. от 10,00 ч., Община Силистра  проведе заключителната пресконференция по проект "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства".
Проектът бе на обща стойност 179 235,02 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. С мултимедийна презентация г-жа Денка Михайлова, ръководител на проекта и зам.-кмет "Хуманитарни дейности" представи всички  извършени дейности: оборудване и обзавеждане на помещенията за обособяване на Центъра и предоставяне на социалната услуга.
От 15 ноември 2013 година в с. Айдемир бе разкрита и функционира  социалната услуга от резидентен тип за лица с психични разстройства с капацитет 12 места, на потребителите от целевата група се предоставят здравни, социални и терапевтични услуги от специализиран персонал.
Щатната бройка на работещите в Центъра е 11,5. Числеността и вида на персонала в социалната услуга са определени на база Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика.
В ЦНСТ е осигурен  24-часов режим на работа на екипа, който се състои от 12 специалисти.

 След приключване на проектните дейности от 17 месеца, услугата ще продължи да функционира като делегирана, устойчива , финансирана  от държавата дейност от 1 декември тази година


Публикувано на: 31 октомври 2014 г. / Печат