Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Кражби възпрепятстват работата по възстановяване на пътни участъци


image 2482

Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов проведе срещна с представители на фирмите-изпълнители на големите инфраструктурни проекти. Обсъдено бе изпълнението на довършителните  работи, свързани със засипване на изкопите и възстановяване на настилки и тротоари.
Ръководствата на фирмите, работещи по ул. "Седми септември" и бул. "Велико Търново" заявиха, че движението на моторни превозни средства (МПС) по улиците е възстановено, но само за леки автомобили. Поради забавяне на доставката на части се е наложило планираните водопроводни отклонения да се изпълнят, насипят  по-късно. Това не е дало възможност да се спази  срока на  поетия ангажимент по запечатване на изкопите с асфалт. Необходимите части са доставени, отклоненията се правят и възстановяването на настилките ще се извърши при подходящи метеорологични условия.
Изпълнителите на газоразпределителната мрежа в община Силистра заявиха, че са приключили с изкопните и възстановителните работи на нарушените участъци. На кръстовището на ул. "Москва" и ул. "Хаджи Димитър" се е появило пропадане на участък от 2 м2, който ще бъде запълнен с камък и запечатан.
Представителите на БТК ЕАД, заявиха, че продължават да работят по възстановяване на нарушените настилки, тротоари и зелени площи. Кметът на Общината, д-р Юлиян Найденов за пореден път отправи остра бележка по качеството на изпълнение  на възстановителните работи. В резултат на извършените проверки, той подчерта, че са констатирани участъци, в които тротоарните плочи са положени върху пръстта, а на други места стоят камъни и строителни отпадъци. Има открити участъци, които не са обезопасени и сигнализирани и представляват опасност за пешеходците.
Заради некачественото изпълнение на възстановителните работи до момента, Кметът на Общината наложи глоба на БТК ЕАД съгласно нормативните актове.
По време на срещата фирмите-изпълнители с тревога изтъкнаха, че работата им е възпрепятствана от кражбите на обезопасяващи знаци. При изпълнението на газоразпределителната мрежа на община Силистра са изчезнали 126 метални ограждащи и предупредителни съоръжения. В района около бензиностанция "Shell" вечерта на 29.11.2014 г.  са изчезнали 9 от общо 11 монтирани сигнални лампи. В Дунавския парк, въпреки денонощната охрана на обекта , е повредена настилката на  алейна площ от около 60 м2 мит филц, което налага нейното разбиване и изпълнение на ново.


Публикувано на: 04 декември 2014 г. / Печат