Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Община Силистра отново се обръща с апел към гражданството


image 2505

Строително - ремонтните дейности в Дунавския парк се възпрепятстват ежеминутно от гражданите. Непредпазливи родители водят децата си да играят на новоизградените площадки, които все още са необезопасени и монтажът на игрушките не е приключил. Община Силистра отново се обръща с апел към гражданството за ненавлизане в строителния обект, особено от деца.


Публикувано на: 13 декември 2014 г. / Печат