Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Установени са несъответствия с качеството на някои от доставените материали по ремонтните дейности


image 2509

Доставените стълбове и осветителните тела, които трябва да бъдат монтирани по тях, не отговарят на техническите изисквания- поставени от проектантите. Това е, становището на строителния надзор към проекта "Зелена и достъпна градска среда- Силистра". Установени са параметри на несъответствие между поръчаните и доставени стълбове и осветителни тела. В следствие, на което е спрян техния монтаж до пристигане на представители на фирмата и отстраняване на проблемите.


Публикувано на: 15 декември 2014 г. / Печат