Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Размерът на таксата битови отпадъци и данък смет остават непроменени за 2015г. за жителите на община Силистра. Заседание на Общински съвет- Силистра


image 2521
На редовното си заседание днес/ 18 декември 2014г./ общинските съветници гласуваха 11 точки от дневния ред , една от които отложиха.
Общинският съвет одобри бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2015-2017г.
Община Силистра ще поеме дълг по реда на Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране по проект "Зелена и достъпна градска среда- гр. Силистра" , изпълняван от община Силистра по ОП"Регионално развитие" на стойност 1 840 000.00 лв. за срок от 12 месеца от датата на подписване на договора.
Мостовото финансиране е необходимо за обезпечаване на предвидените предварителни плащания по всички строително ремонтни дейности.
Общинските съветници утвърдиха списък на таксиметровите стоянки за наемане на лек таксиметров автомобил на територията на община Силистра.
/ Решението може да намерите на сайта на Общинския съвет/.
С 2 000 лв. /две хиляди лева/ ще бъде подпомогнат от Бюджета на Община Силистра,по решение на Общинския съвет и със заповед на кмета Петър Пламенов Скорчелиев, ученик от 12 клас на ПМГ"Св. Климент Охридски" по повод участието му в световно състезание по математика в САЩ.
Размерът на таксата битови отпадъци и данък смет остават непроменени за 2015г. за жителите на община Силистра.

 


Публикувано на: 18 декември 2014 г. / Печат