Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Четиринадесети национален поетичен конкурс "Любовта е пиянство или пиянство от любов"


image 2561

 ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"- ОТДЕЛ  "КУЛТУРА"
ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ "РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ"

О Б Я В Я В А Т
ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
"ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ"

за стихотворение, посветено на 14 февруари - Ден на Св. Валентин и на Св. Трифон Зарезан.

Условия за участие в конкурса:
Право на участие имат лица над 18 години.
Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 11.02. 2015 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ голям пощенски плик,съдържащ:

  • едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;
  • малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/.

Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов
Творбите ще се оценяват от тричленно жури.
Ще бъдат връчени три  парични награди: първа - 200 лв., втора - 150 лв., и трета - 100 лв.
Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали в други конкурси.

Наградените /първа, втора и трета награда/ от единадесетото до тринадесетото издание на конкурса, нямат право да участват в следващите 2 години.

При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 20.02.2015 г., 17.30 ч. в заседателната зала на Община Силистра.

Адресът за получаване на стихотворенията е:
гр. Силистра - 7500
ул. "Симеон Велики" №33
Община Силистра
стая 314
За конкурса "Любовта е пиянство или пиянство от любов"

Справки и допълнителна информация:
Тел.: 086/816 273 или 816 242
E-mail: culture@silistra.bg

Публикувано на: 09 януари 2015 г. / Печат