Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 2599

Заключителна пресконференция на Община Силистра по проект "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания"


На 13 февруари 2015г. от 10:00 ч., в хотел "Дръстър", Община Силистра ще проведе заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект BG051PO001-5.2.12-0029-C0001 "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания".

Проектът е на обща стойност 172 874,99 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 - "Да не изоставяме нито едно дете", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публикувано на: 02 февруари 2015 г. / Печат