Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Ученически конкурс за рисунка, есе и разказ "Дъга на толерантността" - Силистра, с теми за 2015 година: "Етносите в света на приятелството" и "Моето разбиране за толерантност"


image 2667

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ

ОРГАНИЗИРАТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - СИЛИСТРА,

С ТЕМИ ЗА 2015 ГОДИНА:
1. "ЕТНОСИТЕ В СВЕТА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО"
2. "МОЕТО РАЗБИРАНЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ"

І. Цел на конкурса е:

 • Да се провокира мисленето на младите хора, творческата им изява и лична позиция за културата, нравите и бита на отделните етноси в България;
 • Да съхранят самобитната традиция и религия на отделните етнически общности, както и толерантното отношение към тях;
 • Да изразят чрез изкуство своите познания, лично виждане, идеи и разбиране за етническа толерантност, равнопоставеност и приятелство;
 • Да се стимулира фантазията, творческата активност и интерес у учениците за опознаване културното многообразие за развитие на чувството за разбирателство, търпимост и уважение;
 • Да се утвърдят ценности у подрастващите, които да съхраняват самобитната българска традиция и култура, наравно с тази на етносите в България.

ІІ. Жанрове: рисунка, есе и разказ

ІІІ. Условия за участие:

1. РАЗДЕЛ РИСУНКА

 • Всяко дете може да представи до два броя рисунки като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3 или А4;
 • Използваните материали са без ограничение;
 • На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
  • трите имена на автора /години, адрес, училище, телефон за връзка/;
  • заглавие на рисунката;
  • име на учителя, телефон за контакт и e-mail;
  • всяка рисунка да е придруженас текст, който да съдържа кратко описание на творбата /прикрепен здраво отзад на рисунката/.

Възрастови групи:

 • Първа група - от І - ІV клас;
 • Втора група - V - VІІ клас;

2. РАЗДЕЛ ЕСЕ ИЛИ РАЗКАЗ

 • Участието с есе или разказ е индивидуално;
 • Есето/ разказът трябва да бъде написан за целите на конкретния конкурс и да не е публикуван и/или участвал в други конкурси
 • Обем на есетата или разказите да бъде до 2 листа формат А4;
 • Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на школа /училище, клуб/, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.

Критерии за оценяване:

 • Оригиналност и творчески подход към темата, както и при формулировката на заглавието;
 • Езикова и стилистична култура;
 • Доказателства и завършеност на тезата.

Възрастова група -от VІІІ до ХІІ клас.

Краен срок за получаване на творбите: 01 април 2015 г.

Наградените творби ще бъдат обявени през втората половина на месец април 2015г.Мястото и часът на провеждане ще бъдат уточнени допълнително.

Творбите изпращайте или предавайте на адрес:
гр. Силистра - 7500
Община Силистра
ул. Симеон Велики 33, ІІІ етаж, стая 321А
За конкурса "Дъга на толерантността"

Телефони за информация: 086/816 258, nu22@abv.bg

Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел.

Компетентно жури ще определи класираните на І, ІІ и ІІІ място творби за всеки един раздел и възрастова група.

Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди.

В конкурса не се допускат творби участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

ВДЪХНОВЕТЕ СЕ ОТ МНОГООБРАЗИЕТО НА КУЛТУРИ!

НАРИСУВАЙТЕ ПЪСТРИЯ СВЯТ, РАЗКАЖЕТЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА И ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!

Публикувано на: 10 март 2015 г. / Печат