Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Поздравителен адрес по повод патронния празник на ПГМТ "Владимир Комаров" - Силистра


image 2682

ДО Г-ЖА ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА 

ДИРЕКТОР НА ПГМТ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"

ДО УЧИТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ И УЧЕНИЦИТЕ 
НА ПГМТ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,
С най-топли чувства Ви поздравявам по повод патронния празник и честването на 52-та годишнина от създаването на ПГМТ "Владимир Комаров"! Вие ръководите училището с истински плам и отдаденост към професията. Участието в много и разнообразни инициативи дава възможност на учениците да намерят по-лесно своето поприще и да работят за лично усъвършенстване и за общественото благополучие.
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
Вие сте пътеводна светлина в живота на младите ни съграждани. Виждам старанието и обичта, с които преподавате учебния материал и давате безценни житейски съвети. Децата ни израстват пред Вашите очи и с Вашата неоценима подкрепа. Те се превръщат в пълноценни личности благодарение на уроците, научени от Вас - благодаря Ви!
УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
Бъдете будни, бъдете смели и инициативни! Следвайте мечтите си и винаги продължавайте с гордо вдигната глава - през всяко ново предизвикателство. Вярвам в успехите Ви!
Желая Ви здраве и попътен вятър в начинанията!

Публикувано на: 16 март 2015 г. / Печат