Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Беше подписан тристранен договор за целево финансиране по НПЕЕМЖС


image 2699

Днес, 20 март 2015 година, беше подписан тристранен договор за целево финансиране по НПЕЕМЖС /Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради/ между страните - Българска банка за развитие, Областен управител на област Силистра и Кмета на община Силистра, като довереник на Сдружението на собствениците "Светлина 2А и Б".
С подписването на настоящия договор се предоставя "Целево финансиране", за извършване на дейностите, предвидени по Програмата.

Публикувано на: 20 март 2015 г. / Печат