Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

"Мениджър за един ден"


image 2714

На Благовещение, по инициатива на "Мениджър за един ден", кметската администрация бе управлявана от млади хора - ученици от елитни училища в Силистра. Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов приветства всички ученици, предварително подали заявление и получили регистрация в организацията.

Учениците, членове на Ученическия парламент са от: ПГСУАУ "Ат. Буров", ПМГ "Св. Климент Охридски", СОУ "Н. Й. Вапцаров", ЕГ "Пейо Яворов", ОСУ "Дръстър", ПГМТ "Владимир Комаров". Те сами определиха административната сфера, в която ще управляват. Кметският екип днес е в състав: "Кмет за един ден" - Павел Гочев, зам.-кмет "Устройство на територията", г-н Емил Гойчев работи в сътрудничеството на Джанет Ерол, зам.-кмет "Хуманитарни дейности", г-жа Денка Михайлова разпредели дневните си задачи с Габриела Колева. Секретарят г-н Ростислав Павлов започна деня с Мария Иванова. Петнадесетте ученици влязоха с интерес, очакване и вълнение по всички дирекции, за да се запознаят с работата на адмистрацията.

Инициативата "Мениджър за един ден" ще приключи в късния следобед.
Всяка година, в над 100 страни от цял свят, по инициатива на Джуниър Ачийвмънт лидери от всички сфери на обществения живот се обединяват, за да предадат своите умения и натрупан опит на младото поколение. Дейността на организацията е базирана на Двустранно споразумение с МОН. Джуниър Ачийвмънт е най-старата, най-голямата и най-бързо развиващата се организация с идеална цел, която работи в областта на икономическото образование. Основана в САЩ през 1919г. , Джуниър Ачийвмънт е достигнала до повече от 80 милиона младежи. Само през настоящата академична година почти 12 милиона ученици в 450 хил. класа, 380 хил. доброволци в 123 държави участват в курсовете и програмите на Джуниър Ачийвмънт.


Публикувано на: 25 март 2015 г. / Печат