Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЮРИСТИ,


image 2772

С Решение на Министерския съвет от 12 март 1991 г., 16 април е обявен за професионален празник на българския юрист и Конституция от Великото Народно събрание през 1879 година.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Скъпи юристи, Вашата работа в името на справедливостта и утвърждаване демократичните ценности на обществото е значима в морален и правен аспект!
С дълбоко уважение за усилията, за неизчерпаемата енергия и компетентност в името на правовата държава, Ви поздравявам по случай Вашия професионален празник!

Публикувано на: 16 април 2015 г. / Печат