Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Работна среща за обсъждане хода и проблемите в реализацията на проект "Изграждане на Районна ПСОВ - Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на град Силистра"


image 2881

Днес, 22 май2015г., в изпълнение на Заповед на Кмета №ЗК-847 от 21.05.2015г. Силистра, се проведе работна среща за обсъждане хода и проблемите в реализацията на проект "Изграждане на Районна ПСОВ - Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на град Силистра". На срещата присъстваха представители на фирмата изпълнител, строителния надзор, в присъствието на екипа на Проекта, служители на Общината от Дирекция "Устройство на територията" и началник-отдел "Инспекторат".

Основна тема на работната среща бе графика на изкопните работи, спазване срока за възстановяване на настилките. Обърнато бе внимание, че е необходимо да се подава редовно актуална информация за районите и улиците, в които ще се извършват изкопни работи. Друга особено важна тема бе безопасността по пътните артерии. Обърнато бе внимание на фирмата изпълнител по всичките, активни 16 обекта с изкопни дейности, че липсват указателни табели и пътни знаци. Бе възложено на отдел "Инспекторат" към Община Силистра да следи за наличието на знаци по Схемата за временни ограничения на движение в града. Докладвани бяха мерките за обезопасяване на изкопите с наличие на указателни табели и предупредителни пътни знаци за движение на МПС и хора, хода на технологичните процесите по заравяне на каналите, асфалтирането по завършените пътни участъци и общ контрол.

Срещата бе водена от инж. Емил Гойчев, зам.-кмет "Устройство на територията", който сподели тревогата си по повод опазване на съществуващата техническа инфраструктура - кабелна и водопроводна мрежи. Определени бяха служители от Дирекцията за ежедневен контрол по технологичното затваряне на изкопите и контрол от отдел "Инспекторат".

На интернет страницата на Община Силистра всяка сряда да бъде публикувана актуална информация за строително-ремонтните работи в града. Графиците за изпълнение на дейности да са публични, седмица, преди старта на разкопаване. Да се публикуват своевременно имената на улици, където процесите се налага да бъдат удължени, както и там където те са приключили и по тях предстои асфалтиране.

Основен проблем за забавяне на изкопните дейности, сподели изпълнителят на Проекта, е работата по заснемане и консервиране на открити артефакти. Забавянето е обусловено от процеса и липса на конкретни срокове от Главна Дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" към Министерство на културата. Изпълнителят е длъжен да предприеме тези мерки съгласно Закона за културното наследство и да замрази всички дейности. На посочената територия съществуват два стари водопровода, изградени преди повече от 70 години, на същата дълбочина. За проблемите по въпроса са информирани писмено всички ресорни институции. Изпълнителят на проекта от СП "Холдинг" подчерта още, че улиците се пръскат с вода ежедневно, но поради сериозното покачване на температурите ефектът е незадоволителен. Предстои асфалтиране на улиците, разкопани по Проекта по график:

  • ул. "Москва" и ул. "Хаджи Димитър" - 25 май 2015г.
  • ул."Петър Бояджиев" и ул."Велико Търново"- 12 юни 2015г.
  • бул. "Седми септември" в участъка ул. "Янко Тодоров" до ул. "Капитан Мамарчев" - 20 юни 2015г.

Публикувано на: 22 май 2015 г. / Печат