Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Информация относно: Списък на улиците, по които се изпълняват СМР


СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ

Уважаеми г-да,
В момента по проекта за водния цикъл на територията на град Силистра се изпълняват СМР по следните улици:

 • бул. "Седми септември"
 • ул. "Янко Тодоров"
 • ул. "Серес"
 • ул. "Капитан Кръстев"
 • ул. "Богдан войвода"
 • ул. "Кубадин"
 • ГКПП Силистра и района северно от него
 • В парка при ул. "Дочо Михайлов"
 • ул. "Дочо Михайлов" - от 25.05.2015г.
 • ул. "Петър Бояджиев"
 • ул. "Велико Търново"
 • ул. "Москва"
 • ул. "Хаджи Димитър"
 • ул. "Лом"
 • бул. "Тутракан"
 • ул. "Родопи"

С уважение,
Инж. Ал. Ралев

Публикувано на: 25 май 2015 г. / Печат