Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение относно: Започване на Строителни работи, по път III-215 местонахождение село Айдемир от км.15+350 до км.15+550


До
Община Силистра
На вниманието на д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Във връзка с
Договорно споразумение №DIR-51011116-C059-050S / 27.11.2013 за инженеринг "Изграждане на РПСОВ Силистра, довеждащ и заустващ колектор".

Относно: Уведомление за започване на Строителни работи, по път III-215 местонахождение село Айдемир от км.15+350 до км.15+550

Уважаеми господине,

В качеството си на Изпълнител, на горепосочения Договор с настоящето писмо Ви уведомяваме, че възнамеряваме да стартираме изпълнението на Строителни работи, в горепосочения участък считано от 27.05.2015г.

Моля да бъде издадена от Вас заповед за затваряне на улици в горепосочения участък, в съответствие с утвърдения проект на Временна организация и безопасност на движението, копие от който прилагаме към настоящето писмо.

С уважение
Инж. С. Петков
/Представител на Изпълнителя/


Заповед №ЗК-868 / 27.05.2015г.

Публикувано на: 26 май 2015 г. / Печат