Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СМР-та могат да започнат при взети необходими мерки от фирмата-изпълнител по "водния цикъл"


image 2901

В изпълнение на Заповед №ЗК-886 издадена от кмета д-р Юлиян Найденов, днес, 28 май 2015 г. се проведе работна среща, на която се обсъди готовността на фирмата-изпълнител за започване дейностите по строително-ремонтните работи и условията за изпълнението им по Проект: "Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра" по улиците: "Старо село", "Лом", "Дунав", "Белица".

Съгласно геоложките проучвания и допълнителните обследвания на терена съществуват опасения, че по време на строителните работи могат да се нанесат повреди по съществуващите имоти и сгради в района. След обследване на место от специално създадената комисия от различни експерти и специалисти се реши, че СМР могат да започнат, ако фирмата-изпълнител вземе необходимите мерки за укрепване на изкопите и работи с подходяща техника за района, в който земната основа е насип. Във връзка с предстоящите строителни дейности експлоатационните дружества са длъжни да осигурят и обезпечат гражданите с комунално-битови услуги предлагани от ВиК, Енерго-про, БТК-Виваком. Отчетена бе повишената активност на фирмата-изпълнител по съпътстващи дейности - пръскане с вода и измиване, почистване на улиците, по които предстои асфалтиране.


Публикувано на: 28 май 2015 г. / Печат