Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

От 8 юни, временно ще се ограничи достъпът и ще се затворят за движение улиците "Старо село - Север" и "Генерал Колев"


image 2917

От 8 юни 2015 г. /понеделник/, временно ще се ограничи достъпът и ще се затворят за движение: ул. "Старо село - Север" /подобект 15/ и ул. "Генерал Колев" /подобект 9/, съгласно утвърдения проект за "Временна организация и безопасност на движението" на същия.

Забранява се паркирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и/или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно-транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.

Заповедта е на Кмета на Община Силистра /№ЗК-911 от 02.06.2015г./ и не важи за автомобили със специален режим на движение.

Публикувано на: 03 юни 2015 г. / Печат