Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Община Свищов обявява традиционния поетичен конкурс "Свищовски лозници" за автори от цялата страна


Условия на конкурса:
Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участва с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с имената, адреса и телефон за връзка на своя автор.

Ще бъдат присъдени: Наградата за поезия "Николай Искъров" в размер на 250 лева, Първа награда - 150 лева, Втора награда - 100 лева, Трета награда - 70 лева, Две поощрителни награди по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 26 септември 2010 година.

Краен срок за получаване на творбите: 14 септември 2015 година на адрес:
5250 гр. Свищов, област Велико Търново,  ул. "Д. Г.Анев" №4а, звено "Култура", за конкурса.

Отличените творби ще бъдат публикувани в печатни медии, както и на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov.bg.

За допълнителна информация:
0631/ 6- 43 - 51 - звено "Култура", Община Свищов

Публикувано на: 13 юли 2015 г. / Печат