Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Продължават ремонтните дейности в изпълнение на проект "Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра"


image 3043

Продължават ремонтните дейности в изпълнение на проект "Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра". Припомняме, че движението за моторни превозни средства по ул. "Москва" в участъка - от ул. "Илия Блъсков" до ул. "Гено Чолаков" е забранено със Заповед на Кмета на община Силистра.

Приключи подмяната на настилката на тротоара по улица "Седми септември" в участъка ПГМТ "Вл. Комаров" - Римска гробница. В момента продължават дейностите по подмяна на тротоарната настилка по улица "Иван Василев".


Публикувано на: 13 август 2015 г. / Печат