Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

От 31 август 2015 година със Заповед на Кмета временно ще бъде затворена за движение ул. "Хан Кубрат"


От понеделник, 31 август 2015 година, със Заповед №ЗК-1385 от 26.08.2015 г. на Кмета временно се ограничава достъпът и се затваря движението по ул. "Хан Кубрат", гр. Силистра, съгласно утвърден проект за "Временна организация и безопасност на движението".

Ремонтните дейности по посочената улица са част изпълнението на проект: "Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра", Договор № DIR-51011116-С059-06-S от 27.11.2013 г.

Със Заповедта на Кмета се забранява паркирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като се допуска преминаване по незасегнатите пътни артерии без паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътнотранспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.

* Временна организация и безопасност на движението, схема - ул. "Хан Кубрат".

Публикувано на: 26 август 2015 г. / Печат