Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Утре, 10 септември, ще бъдат отчетени резултатите от конкурсната сесия "Младите за Силистра"


image 3106

Традиция стана в празничните дни на Силистра да се отчетат и резултатите от реализирането на малки проекти на неформални младежки организации и групи по конкурсна сесия "Младите за Силистра". На 10 септември от 16:00 ч. Заседателната зала на Oбщината ще събере млади хора-участници в конкурсната сесия, които ще представят своите проекти и ще споделят личните си впечатления от участието в тях.  От 2011 г. до сега са реализирани 32 проекта на обща стойност 22 200 лв. Основната цел е насочена към подкрепа на идеи, подпомагащи политиката на Община Силистра в сферата на младежките дейности, стимулиране на младежката инициативност и таланти, личностното развитие на младите хора и тяхното пълноценно участие в живота на Общината.

Тази година Община Силистра финансира 7 младежки проекта, в които планираните дейности бяха ориентирани към:

  • предоставяне на възможности за изява на таланти в сферата на изкуството и културата;
  • промотиране на здравословен начин на живот и стимулиране на физическата активност на младите хора;
  • изграждане на активна гражданска позиция по обществено значими проблеми на младите хора;
  • организиране на екологични инициативи, формиращи екологична култура и навици.

С презентации пред по-широка публика ще бъдат представени резултатите от проектите. Надяваме се на ново финансиране през 2016 г., както и на още по-иновативни проектни идеи.

Публикувано на: 09 септември 2015 г. / Печат