Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Община Силистра има подписани 14 договора за целево финансиране с Българска банка за развитие по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


image 3190

Към момента е проведена процедура за избор на изпълнител с предмет: "Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с  изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Силистра".

Територията на град Силистра, селата Айдемир и Калипетрово е разделена на общо 6 (шест) района, като по проведената процедура има сключени договори с две фирми.

Фирма "Евиданс инженеринг" ООД, гр. София ще извърши обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите и обследвания за енергийна ефективност на Първи, Втори, Трети, Пети и Шести райони. Същата ще изготви Архитектурни заснемания, Технически паспорти и Обследвания за енергийна ефективност на следните сгради с административни адреси:

В първи район:

 • ул. "Добруджа" № 24;

В Пети район:

 • ул. "Кълъраш" № 42, 44 и 46;  
 • ул. "Одеса" № 1 и 3,
 • ул. Светлина № 2, вх. А и Б;
 • с. Айдемир,  ж.к. "Север" № 14 и 15,
 • с. Айдемир,  ж.к. "Север" № 22, 21, 20, 18, 17 и 16;
 • с. Калипетрово, ул. "Герена" № 1, вх. А, Б, В и Г и ул. "Ново Петрово" № 61;
 • с. Калипетрово, ул. "Красна поляна" № 13 и 15 и  ул. "Илинден" № 33; 

Фирма "Архкон проект" ООД , гр. София ще извърши обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите и обследвания за енергийна ефективност на в Четвърти район. Същата ще изготви Архитектурни заснемания, Технически паспорти и Обследвания за енергийна ефективност на следните сгради с административни адреси:

В Четвърти район:

 • ул. "Кубадин" № 5, 7 и 9;
 • ул. "7 - ми септември" № 19;
 • ул. "Филип Тотю" № 50; 
 • ул. "Филип Тотю" № 52; 
 • ул. "Тулча" № 33
 • ул. "Димитър Енчев" № 4, вх. А и Б;

Изпълнението на сключените договори за установяване на техническите характеристики на сградите ще продължи в следващите два месеца и половина, след което Община Силистра ще стартира процедура за избор на изпълнител на втора фаза  от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, а именно изготвяне на работни проекти на гореизброените сгради и извършване на строително ремонтни дейности на същите. 

Община Силистра продължава приемането на Заявления за интерес и финансова помощ от сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, които към настоящия момент не са подали такива.

Публикувано на: 29 септември 2015 г. / Печат