Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Продължават дейностите по водния цикъл


image 3220

Със Заповед №ЗК-1612 от 06.10.2015 год., във връзка с утвърден проект за "Временна организация и безопасност на движението" по проект: "Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра", временно се ограничава достъпът и да се затварят за движение следните улици:

  • ул. "Симеон Велики" (подобект 15), гр. Силистра, в участъка от кръстовището му с бул. "Македония" (кръговото на бензиностанция ОМВ) до кръстовището с ул. "Хаджи Димитър" (бивш магазин "Валентина");
  • ул. "Шар планина" (подобект 15), в участъка от кръстовището с ул. "Москва" до кръстовището с ул. "Хаджи Димитър";
  • ул. "Любен Каравелов" (подобект 14), в участъка от кръстовището с ул. "Капитан Мамарчев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики";
  • ул. "Г.С.Раковски" (подобект 14), в участъка от кръстовището с ул. "Капитан Мамарчев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики";
  • ул. "10-ти февруари" (подобект 14), в участъка от кръстовището с ул. "Капитан Мамарчев" до кръстовището с ул. "Христо Смирненски".

Във връзка с това молим всички живущи в горепосочените участъци да преместят автомобилите си и да освободят територията за строително-ремонтните дейности.

Забранено е паркирането на Пътни превозни средства в горецитираните участъци, като не се допуска преминаване по горецитираните пътни артерии. Не се допуска паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и/или създава предпоставки за възникване на опасност от пътнотранспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа.

Заповедта не важи за автомобили със специален режим на движение.

Улици, по които се извършват изкопни работи и улици, по които е забранено паркирането на МПС-та.

Публикувано на: 07 октомври 2015 г. / Печат