Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Днес стартира работата по проект "Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш - Силистра"


image 3244

Със символична първа копка, днес стартира работата по проект "Подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш - Силистра" в района на общините: Индепенденца - Република Румъния и Силистрa - Република България, които са част от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г.".

Сред официалните лица на събитието бяха: изпълняващият длъжността кмет на община Силистра инж. Емил Гойчев, кметът на Комуна Индепенденца - Лика Войку, управителят на фирмата -изпълнител по проекта - инж. Димо Мирчев, представителят на авторския надзор инж. Владимир Айдемирски, кметският наместник Ангел Желев, директори на дирекции в Община Силистра.

Заложените дейности по проекта за водещия партньор - комуна Индепенденца засягат 15.2 км от пътя в комуната. Вторият партньор - Община Силистра ще рехабилитира участък от 7.8 км от четвъртокласната пътна мрежа. Отсечките, които ще бъдат ремонтирани от четвъртокласната пътна мрежа са: от разклона на път III - 218 през село Полк. Ламбриново до село Смилец и от село Смилец до разклона на път III - 218.

С реализирането на проекта ще се подобри технико-експлоатационното качество на пътя и ще се подобри отводняването на пътя. В дейностите са заложени полагане на нов износващ пласт, преасфалтиране, рехабилитиране на тротоари и бордюри. Ще бъдат изградени 3 нови отводнителни съоръжения, а необлицованите окопи ще бъдат почистени.


Публикувано на: 23 октомври 2015 г. / Печат