Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Информация за ремонтните дейности по проект "Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра"


image 3251

Продължават ремонтните дейности в изпълнение на проект "Изграждане на районна ПСОВ гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра".
Община Силистра информира гражданите и гостите на града, че от днес започват ремонтните дейности по асфалтирането на ул. "Юрий Венелин" в гр. Силистра.
Предстои да започнат ремонтните дейности по асфалтирането на:
- ул. "Петър Мутафчиев" - пред МБАЛ - гр. Силистра ;
- ул. "Александър Стамболийски";
- ул. "Генерал Тошев";
Във връзка с това молим всички живущи в горепосочените участъци да преместят автомобилите си и да освободят територията за строително-ремонтните дейности.
Движението на МПС в посочените участъци е забранено. Молим гражданите да се съобразяват с поставените указателни табели и да съдействат за по-бързото приключване на строително-ремонтните дейности. Автомобилите, които пречат на тяхното извършване, ще бъдат премахнати принудително за сметка на техните собственици.

Публикувано на: 29 октомври 2015 г. / Печат