Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Мария Габриел обявява национален ученически конкурс по темата за миграцията


image 3294

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП Мария Габриел обявява за седма поредна година ученически конкурс по въпрос от дневния ред на Европа. Тазгодишното издание на творческата надпревара ще бъде в светлината на най-актуалната към момента тема - миграцията. 
Конкурсът е разделен в две възрастови категории и в него могат да се включат учениците от всички училища на територията на страната. 
Първата категория обхваща учениците 8-9 клас и тяхната задача е да напишат есе на тема "Лицата на миграцията". Темата дава свобода на участниците да изложат своето лично разбиране за миграцията. Есетата следва да бъдат с обем до 2 стандартни страници. 
Втората възрастова категория участници, обхващаща учениците 10-12 клас, имат задача да изработят мултимедийна презентация на тема "Миграцията към Европа: можем ли да превърнем предизвикателствата във възможности?" Темата предоставя широко поле за разсъждения и собствен поглед върху миграцията към европейския континент и нейните измерения. Основното техническо изискване е презентациите да бъдат до 3 МВ и до 15 слайда. 
"Темата е трудна, но дава възможност на учениците да споделят своето виждане за миграцията, свързаните с нея предизвикателства и възможните решения. Опитът показва, че младите хора често имат много точен поглед по актуалните европейски въпроси. Смятам, че е важно да ги насърчаваме да изразяват открито своята позиция и конкурсът е именно с такава цел", коментира организаторът на творческото съревнование Мария Габриел. 
При изпращането на творбите задължително трябва да бъдат посочени: трите имена на участника, клас и училище, населено място, телефон и имейл за обратна връзка.
Краен срок на конкурса: 20 декември 2015 г.
Електронна поща за изпращане на материалите: concours@mariya-gabriel.eu
Творбите на участниците в конкурса ще се оценяват от авторитетно жури в състав: Мария Габриел, Радослав Стаменков-ръководител на Мисията на Международната организация по миграция в България, доц.д-р Анна Кръстева-директор на Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания и доц.д-р Николай Попов от катедра "Международно право и международни отношения" в Югозападен университет "Неофит Рилски". 
Във всяка отделна категория ще бъдат присъдени по 5 първи и 5 поощрителни награди. Наградата за класираните на първите места е посещение на Европейския парламент в Брюксел, а поощрителните награди - посещение на Народното събрание.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в края на януари 2016 г. на тържествена церемония в София.

Публикувано на: 19 ноември 2015 г. / Печат