Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Участие на ЕГ "Пейо Яворов" в състезанието "Иновационен лагер"


image 3296

За първи път в ЕГ "Пейо Яворов" гр. Силистра на 21.11.2015 г. от 10:00 ч. ще се проведе състезанието "Иновационен лагер" по програмите за предприемаческо образование и поведение на Джуниър Ачийвмънт България. То е част от серия инициативи на Джуниър Ачийвмънт България в рамките на Световната седмица по предприемачество в периода 16-22 ноември 2015 г.
Целта на инициативата е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл; да насърчи предприемачите да мислят глобално, превръщайки идеите си в реалност.
Иновационният лагер е нов образователен подход, разработен от Джуниър Ачийвмънт, който мотивира млади хора на възраст 15-19 г. да бъдат изобретателни и да поемат рискове в интерактивна среда и така развива тяхната предприемаческа нагласа. По време на лагера учениците се събират, за да разискват конкретно бизнес предизвикателство и да генерират идеи, които биха разрешили поставения казус в рамките на 4 часа, разполагайки единствено с достъп до компютри, Интернет и съветите на бизнес консултанти доброволци. Членовете на отборите трябва бързо да се адаптират едни към други и да разпределят адекватно задачите помежду си, за да могат да работят заедно ефективно.
Участие ще вземат 26 ученици от паралелки с технологичен профил "Предприемачество и бизнес" и "Туризъм", които са разделени на 6 отбора.
Предизвикателството да бъдат бизнес консултанти приеха Станка Лазарова - Българска стопанска камара, Юлия Василева - главен експерт Дирекция "Икономика и международни програми" община Силистра и Борислав Ганев - СНЦ "Паралел - Силистра". 
Журито ще бъде в състав: Ростислав Павлов - секретар на Община Силистра, Диана Бебенова-Николова - СНЦ "Паралел - Силистра" и Миглена Илиева - 
Техният ангажимент като членове на журито в състезанието "Иновационен лагер" се изразява в това да изслушат презентациите на всички отбори, по време на които те представят своите решения на казуса. Всяка презентация трае 3 мин., след което журито може да задава въпроси в рамките на 2 мин. Всеки член на журито оценява отборите по точкова система и предварително зададени критерии. Задачата на журито е да определи отбор победител, както и второ, и трето място.

Публикувано на: 19 ноември 2015 г. / Печат