Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Покана за публично обсъждане на Проекта за Бюджет на община Силистра за 2016 г.


На основание Заповед № ЗК-1884/23.11.2015г. на Кмета на община Силистра
в изпълнение на изискванията за предоставяне за публично обсъждане от местната общност на Проекта на Бюджет на община Силистра за 2016г.

Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов
кани силистренската общественост, представителите на бизнеса, НПО и журналисти
на 30.11.2015 г. от 17.00 часа, в големия салон на Общината
(вход откъм Дунавската градина)

НА
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2016 г.

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на нормативните изисквания за предоставяне за публично обсъждане от местната общност на Проекта на Бюджет на община Силистра за 2016г. Ви каня да изразите Вашите мнения, препоръки и предложения за Бюджет 2016г. Разчитаме на вашата активност и гражданска позиция в публичното обсъждане за развитието на града ни.
Материалите по ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2016 г. са достъпни на интернет страницата на общината www.silistra.bg и на информационното табло на входа на административната сграда.
Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание на предстоящото обсъждането на Бюджет 2016 г. и вписани в протокол от публичното обсъждане, който е неразделна част от Решението на Общински съвет Силистра за приемане на Бюджета.

Публикувано на: 23 ноември 2015 г. / Печат