Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Пресконференция по проект CleeA - "Чист достъп в трансграничната зона Кълъраш - Силистра"/ Clean Access In Calarasi- Silistra Cross- Border Area" - Cleea/


image 3319

Днес, от 11.00 ч., в хотел "Дръстър", Силистра, бе проведена пресконференция по проект CleeA - "Чист достъп в трансграничната зона Кълъраш - Силистра"/ Clean Access In Calarasi- Silistra Cross- Border Area" - Cleea/, реф. № 2(3.i)-1.1-7 MIS-ETC CODE: 118, финансиран по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013.
Общата стойност на проекта за Община Силистра е 269 319,92 евро, от които 2,54% собствен принос. Водещ партньор е Институтът по електротехника /INCDIE ICPE-CA/ в Букурещ, той бе представен на конференцията от д-р инж. Серджу Николае, ръководител на проекта. Останалите партньори са общините Кълъраш и Силистра, Националният институт за изследване и развитие на газови турбини в Румъния и Русенският университет "Ангел Кънчев".
Форумът бе воден от инж. Валери Георгиев от Община Силистра, който е координатор на проекта.
Официалните гости бяха Кметът на община Силистра - д-р Юлиян Найденов, които приветства гостите от румънска и българска страна. Той благодари на екипа работещ по този значителен за общините проект, като подчерта, че е оптимист и очаква реализирани полезни дейности за общността.
Кметът получи Общата стратегия за развитие на съвместна енергийно-ефективна транспортна система.
На срещата присъстваха още зам. областният управител - г-н Младен Минчев, зам.- кметът "Устройство на територията" - инж. Емил Гойчев.
До момента по изпълнението на проекта са проведени следните процедури за избор на изпълнители: "Проучване, свързано с приложението на възобновяемите енергийни източници в транспортните системи /пътни и речни/" , "Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейностите по проекта", изготвяне на технически проекти за двете пристанища, девет понтонни места и паркинг със соларен навес и зарядни станции за електромобили. Разработена е и съвместна транспортна стратегия за Кълъраш и Силистра, чрез която да се работи върху подобряване на транспортните връзки между двата града. Водните съоръжения ще бъдат разположени безвъзмездно на територията на х-л "Дръстър". Протича обществена поръчка за закупуване на соларен понтон и катамаран с електрическо задвижване. Избран е изпълнител и е подписан договор през месец април 2015 г. за "Доставка, монтаж, пуск,обучение на персонала за експлоатация, гаранционно обслужване и поддържане на оборудвано плавателно средство лодка и модулен катамаран", "Доставка и монтаж на информационна система за измерване и показване на климатични параметри: и "Доставка и монтаж на ветрогенератор".
Стратегията може да видите ТУК.


Публикувано на: 24 ноември 2015 г. / Печат