Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

"Заедно ще устоим!" Среща - презентация нa традициите, обичаите и ритуалите на различните етноси в ПГМТ "Вл. Комаров"


image 3327

На 25.11.2015 г. в ПГМТ "Вл.Комаров" се проведе среща- презентация на традициите, обичаите и ритуалите на различните етноси под надслов "Заедно ще устоим!", във връзка с реализиране на 1-ва стъпка "ЕДИН- Е- НИЕ" от стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. 
Събитието бе осъществено от УУП на ПГМТ "Вл. Комаров" ОУ "Стефан Караджа", с. Искра. 
По време на срещата учениците разгледаха страха от непознатото и неизвестното, като една от възможните причини за сблъсък между отделните етноси. Предложиха представянето на традициите, обичаите и ритуалите на етносите в нашия край да бъде един от начините за опознаване, разбиране и преодоляване на страха. 
С желание да намерят верния подход към другия, учениците на УУП при ПГМТ "Вл. Комаров" представиха драматизация на притчата "Да чуеш шепота или да чакаш тухлата". 
А след него дойде ред на ритуала "Къносване на булка" от с. Искра, който бе наблюдаван с нескрит интерес от всички в залата. И това не беше всичко. Оказа се, че момичетата и момчетата от ОУ "Стефан Караджа" са открили и мъдростта на българските народни приказки.Те представиха и драматизация на приказката "Мързеливата снаха".
Момичетата и момчетата от танцовия ансамбъл "Ритъм", се появиха с кръшна, забързана стъпка в залата. Под ръководството на Петър Илиев и Росен Атанасов, те представиха "Български предсватбени обичаи". 
Тази среща се оказа не само опознавателна, но и провокираща въпроси. Въпроси, по които си струва да поговорим някой друг път, нали? 
Да поговорим, но като приятели!

25.11.2015г. клуб "Ексклузивен репортер", към УУП
при ПГМТ "Вл. Комаров", гр.Силистра


Публикувано на: 27 ноември 2015 г. / Печат