Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Уважаеми госпожи и господа професори, доценти, асистенти, Уважаеми университетски преподаватели, Скъпи студенти,


image 3355

Осми декември е знаменателна дата в календара. Това е датата, в която празнува академичната младеж у нас. 
Денят на българската студентска младеж се е превърнал в символ, изразяващ духа и стремленията, упорития труд за знание. 
Няма нация, която да пребъде или да просперира без образование. То е "жива вода" за развитие на обществото. То е водача в битките на съвремието и победителят в морално-етичните и законовите норми на живота.
Ето защо съм особено горд с факта, че Силистра е университетски град, че тук "диша" студентската младеж със своя устрем за просперитет и ход напред.
Днес можем да се поздравим с успехите във всички сфери на науката, на нашите висши училища. Нека да си пожелаем години изпълнени с ученолюбието на младите хора.
На студентите, на всички университетски преподаватели, желая здраве и нови хоризонти, амбиции за знания и човешко добруване.

Честит празник!

Публикувано на: 08 декември 2015 г. / Печат