Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Първо място за Езикова гимназия в състезанието "Евроскола"


image 3363

Първо място за Езикова гимназия в състезанието ,,Евроскола" и участие в програма "Евроскола" в Страсбург (Франция) през януари, 2016 г. за група от 24 ученици от училището!
Състезанието се проведе в град Русе, на 12.12.2015 г. и беше организирано от Информационното бюро на Европейския парламент в България. В него участваха 9 отбора от областите Русе, Силистра и Разград, от средните училища: СОУ "Никола Йонков Вапцаров", Езикова гимназия "Пейо Яворов" и ПГСУАУ "Атанас Буров" от Силистра, СОУ "Христо Ботев" от Кубрат, от Русе за участие са регистрирани отборите на СОУПНЕ "Фридрих Шилер", ПГ по облекло "Недка Иван Лазарова", СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", Математическа гимназия "Баба Тонка" и Английска гимназия "Гео Милев".
Отборът на ЕГ,, Пейо Яворов" представи пред журито на български и на безупречен немски език, изтегления с жребий въпрос за планираното за 2016 г. Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между ЕС и САЩ. Гимназията ни беше представена от Берна Раим, Маргарита Николаева, Ралица Трендафилова от 11б клас; Айлин Айханова и Димитър Плугаров от 12 б клас; с ръководител Лилия Лечева и резерва Михаела Попазова.
Уменията на състезателите бяха оценявани от журито въз основа на няколко критерия - познаване и интерпретация на фактите, умение за извеждане на теза и доказателство, креативно мислене, презентационни и комуникационни умения, работа в екип. А доброто владеене на един от трите работни европейски езици - английски, френски или немски - е измежду главните условия за участието на училищата в програмата "Евроскола" в Страсбург. 
Отборите, които бяха обявени за победители в рамките на състезанието, получиха дати за участие за своите училища в програма "Евроскола" в Страсбург през следващите няколко месеца. Отборът на ЕГ,, Пейо Яворов" извоюва квота за посещение на 24 ученици от ЕГ "Пейо Яворов" на Европейския парламент в Страсбург.
Програмата "Евроскола" има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се "включат" чрез симулирани заседания в работата му и дори да "гласуват" неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни-членки на ЕС прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на "Младежкия европейски парламент".
По време на своя парламентарен ден в Страсбург около 500 европейски ученици участват в "заседания на комисиите" и в "пленарни заседания", разискват и гласуват резолюции, като разискванията се водят основно на френски и английски език. От мига, в който пристигнат в ЕП в Страсбург, учениците престават да представляват своето училище, а стават част от многоезичните работни групи, сблъскват се с многообразието на различните етнически и лингвистични особености. Чрез необикновения урок на този ден се подкрепя европейското гражданско образование и с дължимото уважение към културните и езиковите различия между държавите-членки, се допринася за развитието на европейско съзнание.


Публикувано на: 14 декември 2015 г. / Печат