Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщени относно: Възлагане на автобусни превози по линии от областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ

ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра

Община Силистра информира превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници с автобуси, че съгласно Решение № 1-1214-1 / 16.11.2015 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, има право да възлага следните автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми: Силистра - Искра, с часове на тръгване - 06:15 ч. - 07:15 ч.; 12:15 ч. - 13:20 ч.; 17:15 ч. - 18:10 ч. и Варна - Силистра, с часове на тръгване - 17:00 ч. - 12:30 ч. (през Добрич), считано от 23.12.2015 г., за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, но не по-късно от 09.04.2016 г.

Публикуваме образец на заявлението до Кмета на Община Силистра за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

Срок за подаване на документи в деловодството на общината: до 17:00 ч. на 17.12.2015 г.

Приложение: Образец на заявление за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

15.12.2015 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 15 декември 2015 г. / Печат