Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Покана за провеждане на заключителна пресконференция по проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013


Уважаеми граждани и представители на медии,

От името на кмета на община Силистра- д-р Юлиян Найденов, имаме удоволствието да Ви поканим на заключителната пресконференция във връзка с приключване на Проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра" по Оперативна програма "Регионално развитие", която включва няколко събития:

На 17 декември / четвъртък/ от 13.00ч. на втория шадраван в Дунавския парк ще се проведе официална церемония, съпроводена с брифинг в Заседателната зала на общинска администрация- Силистра /зала № 202/.
Очакваме да присъства представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Проектът "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра" се изпълнява по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Бюджетна линия BG161PO001/1.4-09/2012, договор №BG161PO001/1.4-09/2012/011.
Вашето присъствие е важно за нас.

Публикувано на: 16 декември 2015 г. / Печат