Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

С тържествена церемония и засаждане на сребриста ела бе открит обновеният Дунавски парк


image 3384

Реновирането на най-стария парк по поречието на р. Дунав започна на 24 юни 2014г. То бе осъществено по Проект "Зелена и достъпна градска среда - град Силистра", по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Бюджетна линия BG161PO001/1.4-09/2012, договор №BG161PO001/1.4-09/2012/011. 
Общата стойност на проекта е 5 335 310.38 лв., като 4 535 013,82 лв. е съфинансиране от ЕФРР, 533 531,04 лв. национално съфинансиране и 266 765,52 лв. - собствен принос на Община Силистра. От тях, за двата допълнителни обекта: Дунавски парк - източна зона 1 и Дунавски парк - източна зона 2 са вложени още 515 214.64 лв. 
На тържествената церемония в парка присъства зам.-министърът на РРБ- г-жа Деница Николова, кметът на община Силистра- д-р Юлиян Найденов и неговият екип- Денка Михайлова, Ростислав Павлов, инж. Емил Гойчев- ръководител на проекта, председателят на общински съвет -д-р Мария Димитрова, Олег Николов - ръководител на проектантския екип, зам.-областните управители Младен Минчев и Елена Томова, общински съветници, проектанти, изпълнители, еколози, представители на надзора, много гости и граждани.
В поздравителното си слово г-жа Николова- зам.-министър на МРРБ каза:" Оперативната програма "Регионално развитие" даде възможност и на такива отдалечени места да бъдат обновени. Преди три години идвах в Силистра и днес, заедно с Вас се радвам на постигнатото. Това ми дава основание да поздравя всички, ангажирани с реализацията на проекта, в полза на хората."
Кметът- д-р Юлиян Найденов, също поздрави силистренци. В словото си той посочи : 
" В процеса на работа, съгласно всички изисквания и цели на Проекта бяха изградени пешеходни алеи, над 12 000 м2, маркирана е нова велоалея, увеличени са зелените площи, засадени са над 500 бр. дръвчета и различни видове храсти, извършена е санитарно прочистване на короните на дърветата. Изградени са 4 бр. детски площадки за различни възрастови групи деца, 1 комбинирана площадка за спорт/ баскетбол и футбол/ локализирани са 4 места за тенис на маса .
Реновираният Дунавски парк разполага и с фитнес площадка. Реконструирани са съществуващите чешми и са изградени нови, ремонтирана е съществуващата обществена тоалетна. Двата фонтана по входната алея са изцяло реновирани. Изградени са два нови шадравана и водно огледало. Въведени са системи за енергоспестяващо осветление, видеонаблюдение и напояване. Осигурени са 3 зони за достъп, с над 100 места за паркиране. Новоизградени са 4 беседки. Доставени и позиционирани са 218 нови пейки. Създадена е достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Територията на парка е със свободен достъп.
В центъра на площад "Свобода" са изградени водни атракциони, места за отдих, подменени са осветителните тела и частично е подменена настилката, ремонтирани и възстановени са всички капаци на шахти по площада. 
Средствата по Проекта са инвестирани целесъобразно, като всичко направено е видимо, съобразено с нуждите и предпочитанията на нашите съграждани от различни възрастови групи на общността, и специално със силистренските майки, чиито деца посещават ежедневно обновените площадки, предназначени за няколко възрасти."


Публикувано на: 17 декември 2015 г. / Печат