Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Tри банки кандидатстват за отпускане на инвестиционен кредит на общината


image 339

Три пакета документи са закупени за участие в насрочения за 21 юли конкурс за избор на банка, която ще отпусне дългосрочен кредит на община Силистра в размер на 2,5 млн. лева. Това съобщиха от общинския отдел „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки”. Отварянето на документите ще започне в 09.00 часа в Заседателната зала на общината.

Предложението за изтегляне на дългосрочен банков кредит от общината бе подложено на обществено обсъждане през месец март. Тогава общината представи 15 проекта по оперативните програми на правителството и други донори, част от които се изпълняват, друга са в процес на одобрение и подготовка. Общата стойност на проектите е близо 50 млн. лв. Заемът е необходим за съфинансиране, междинни и окончателни плащания по проектите.

Според конкурсната документация за възлагане на обществена поръчка бъдещият инвестиционен кредит ще трябва да бъде издължен за 5 години. Причините за дългия период също са отбелязани в документите:
• ”дълъг срок на изпълнение на проектите, след подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (30 месеца) от Управляващия орган;
• дълъг срок на сертифициране на разходите, след подаване на окончателно искане за плащане и възстановяване на платени разходи, шест месеца след одобрение на последното искане за плащане.

Правилата на Европейската комисия за разходване на средства през настоящия планов период: 2007-2013г., разрешават до края на 2013 г. да се сключват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а изпълнение на проектите и възстановяване на разходи по тях да става до края на 2015г. Община Силистра е бенефициент и по проекти за Трансгранично сътрудничество, по програмата „Румъния-България”, чиято обработка, оценка и изпълнение влиза в рамките на 5- годишния период”.

Публикувано на: 20 юли 2010 г. / Печат