Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Отчитане на конкурсната сесия "Младежта срещу насилието и наркотиците"


image 3390

Днес от 15:00ч. в Художествената галерия се състоя отчитане на конкурсната сесия във връзка с приключване на ученическите проекти организирани и финансирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинският съвет по наркотичните вещества и Превантивният информационен център по зависимости.
За трета поредна година, конкурсната сесия даде възможност на младите хора от 12 до 18 годишна възраст да инициират, разработят и реализират дейности. Участниците имаха възможността да работят в екип и да развият умения както мотивационни, така и лидерски.
В рамките на конкурсната сесия бяха одобрени и успешно реализирани 15 ученически проекта.
Ръководителите по проектите и участниците в тях представиха в мултимедийна презентация изпълненото.
Зам.-кметът "Хуманитарни дейности" - г-жа Денка Михайлова, поздрави всички групи за успешното изпълнение на целите на проектите и завършване им. Тя благодари на екипите на комисиите към Oбщина Силистра, работещи по реализацията на проектите.


Публикувано на: 17 декември 2015 г. / Печат