Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Приключва проект "Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш - Община Силистра"


image 3397

Днес се сътоя заключително събитие по проект ,,Развтие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш - Община Силистра", който се изпълнява по проект на Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013. На проявата присъстваха кметът на община Силистра-д-р Юлиян Найденов, заместник-кметът "Устройство на територията" - инж. Емил Гойчев, секретарят - г-н Ростислав Павлов, заместник-областният управител - г-жа Елена Томова,представители на Комуна Росеци, инж. Желязко Друмев - управител Пътперфект - Т" ЕАД - фирмата - изпълнител по проекта, представителят на авторския надзор инж. Владимир Айдемирски, кметовете на Бабук - Костадин Иванов и на Българка - Тодор Маринов, директори на дирекции в Община Силистра, екипът от експерти по проекта.
Кметът на община Силистра - д-р Юлиян Найденов заяви, че екипът на Общината работи целенасочено за реализиране на нови проекти по програмата за трансгранично сътрудничество в бъдеще. "Сред приоритетите ни винаги са били реконструкцията и рехабилитацията на пътната инфраструктура. Именно така се създават условия за бизнес, за логистика и развитие на региона." - допълни още той.
Общата стойност на проекта е 7 988 077,59 евро. Безвъзмездната финансова помощ за Община Силистра е на стойност: 2 889 201,16 евро. 
Рехабилитираният участък е с дължина 10,62 км, между селата Срацимир и Бабук. Партньорът по проекта - Община Росеци рехабилитира 26 улици с обща дължина 13.9 км.
В изпълнение на проекта са положени 15 000 тона асфалт. В населените места с. Срацимир и с. Бабук са направени 8000 м2 нов тротоар, 4600 м големи бордюри и още толкова малки. Изградени са нови отводнителни шахти и са рехабилитирани такива. В момента се полагат нови пътна маркировка и знаци. Изградена е 1 км стоманена предпазна ограда.


Публикувано на: 21 декември 2015 г. / Печат