Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Учители от ЕГ "Пейо Яворов" на обучение в Кипър


image 3401

От 13 до 18 декември в гр. Пафос - Кипър, се проведе обучение с учители от Германия, Франция, България, Гърция, Италия и Кипър, свързано с проект "Да споделяме нашите стойности в усилието", по програма "Еразъм+". Семинарните занятия, проведени в университета "Неаполис", бяха свързани с интернет възможностите за обучение, учене и преподаване. 
Според анкетно проучване, направено сред ученици от Европа, 97,7% посочват, че търсят и ползват информация от Интернет, а 92,7% - от YouTube. Общуването сред младежите също е основно в интернет пространството - 84% от анкетираните споделят, че това е основен начин за тях. Предпочитат SMS-и, Facebook, в по-малка степен e-mail, блогове. Този профил на учениците формира търсения и в областта на обучението. Интересен факт е, че в Белгия по програма се финансира закупуването на I Pad за всеки ученик вместо тетрадки. Използването на интерактивни дъски, електронни учебници, електронни тетрадки, интернет платформи става основен метод на преподаване и учене в училище. Все по-честа форма на обучение е дистанционната - поради отдалеченост от училището или заради предпочитана специалност или профил. Интернет базираното обучение позволява на ученика работа в дома при самоподготовката или при изработването на различни проектни дейности и екипни задачи. Счита се, че чрез тези форми ученикът ще бъде привлечен по-активно в учебния процес. Електронните платформи са база от данни - уроци, лекции, упражнения, филми, които позволяват бърз достъп до информация. Ученикът придобива нови умения за бърза обработка на всеки тип знание, защото то е поднесено във форма, която активира едновременно слух, зрение, дигитални умения, лингвистични и социални компетентности.
Участниците в международното обучение от Езикова гимназия "Пейо Яворов" - Златка Димитрова, Димитричка Павлова и Ванушка Димитрова показаха високо ниво на компетентности, защото в училището ни се работи в съвременна учебна среда, с интерактивни методи и висок професионализъм. Получените сертификати и целите на проекта дават възможности за предаване на знанията и уменията както на учителите, така и на учениците. 
Организираната културна програма даде възможност за обмяна на опит в неформална среда и споделяне на различни опити в обучението, преподаването и отношението на учениците към учебния процес.


Публикувано на: 23 декември 2015 г. / Печат