Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Община Силистра набира заявления на кандидати за заемане на длъжността "Работник - поддръжка", по одобрена заявка по Проект "Обучение и заетост на младите хора"


image 3443

Община Силистра набира заявления на кандидати за заемане на длъжността "Работник  - поддръжка", по одобрена заявка по Проект "Обучение и заетост на младите хора".

На одобрените лица се осигурява заетост за период от 6 месеца, с размер на основното трудово възнаграждение по договор - 420.00 лв.

Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст, включително на регистрираните в дирекция "Бюро по труда" към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

Проектът ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които ще получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място.

Критерии за кандидатстване:

  • Регистрация в дирекция "Бюро по труда" (ДБТ);
  • Възраст до 29 г. включително;

Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни младежи до 29г. вкл., които са:

  • с основно или по-ниско образование;
  • продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца;
  • и са се регистрирали в дирекция "Бюро по труда", в следствие от активиране в рамките на операция "Активни", финансирана от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.

За информация и контакти:
Община Силистра
ул. "Симеон Велики" №33
етаж 3, стая 315
тел. 086/ 816 - 238

* Заявление за участие

Публикувано на: 15 януари 2016 г. / Печат