Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Конкурсна сесия - "Младите за Силистра 2016"


image 3488

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

Конкурсна сесия - "Младите за Силистра 2016"

Община Силистра за поредна шеста година стартира процедура за финансиране на проекти на неформални младежки групи с общ размер 5 000,00 лв. Максималният размер за едно проектно предложение е 1000,00 лв. Целта е да се насърчи инициативността, предприемчивостта и творчеството младите хора. Кандидатстващите неформални групи трябва да са съставени от минимум 10 младежи на възраст от 15 до 29 години.

Проектите ще се реализират в периода от 1 април до 15 май 2016 г. Финансовото подпомагане е за обезпечаване на дейностите, а трудът, който се полага от младежите е доброволен.

По настоящата процедура ще бъдат подкрепени проектни предложения, в които планираните дейности са ориентирани към:

  • въвеждането на иновативни практики в сферата на младежките дейности;
  • креативност и иновативен подход за мотивиране на младите хора за активно включване в обществения живот;
  • стимулиране на предприемачеството и инициативността на младите хора;
  • предоставяне на възможности за изява на таланти в сферата на изкуството и културата;
  • разработване на механизми и създаване на възможности за пряко включване на младите хора в процесите на вземане на решения;
  • повишаване на компетенциите и уменията на младите хора, свързани с кариерното им развитие и трудова реализация;
  • изграждане на активна гражданска позиция по обществено значими проблеми на младите хора;
  • промотиране на здравословен начин на живот и стимулиране на физическата активност на младите хора;
  • активно включване на младежи в неравностойно положение в планираните дейности;
  • популяризиране и развиване на доброволчеството сред младите хора.

Очакваме интересни и разнообразни инициативи от младите хора, така както е било и през изминалите години.

* Документи за участие

Публикувано на: 01 февруари 2016 г. / Печат