Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

С розовата фланелка - Не на тормоза в училище


image 3512

За втора поредна година Община Силистра, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и отдел "Образование и младежки дейности" подкрепиха инициативата на Ученически парламент - Силистра да бъде отбелязан Деня срещу тормоза в училище, 24.02.2016 г. (последната сряда от месец февруари).

Идеята на младежите - доброволци от Ученически парламент и други организации е отново във всяко училище да се организира кът, където да бъде поставен плакат за послания и в рамките на голямото междучасие да се приканят учениците да запишат свое послание против училищния тормоз, срещу което да получат прегръдка и меденка.

Денят срещу тормоза в училище ще бъде популяризиран чрез сайта на Община Силистра и видеостената в центъра на града. Сложете розова фланелка в знак на протест срещу тормоза в училище.

Публикувано на: 22 февруари 2016 г. / Печат