Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

За втора поредна година в силистренските училища децата се обявиха против тормоза


image 3522

Община Силистра, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и отдел "Образование и младежки дейности" подкрепиха инициативата на Ученически парламент - Силистра да бъде отбелязан Деня срещу тормоза в училище 24.02.2016 г. (последната сряда от месец февруари). 24 младежи - доброволци от Ученически парламент и други организации поставиха плакат за послания и в рамките на голямото междучасие приканиха учениците да запишат свое послание против училищния тормоз, срещу което да получат прегръдка и меденка. Доброволците обхванаха в инициативата си всички 13 училища на територията на града: ОУ "Отец Паисий", ОУ "Иван Вазов", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", СОУ "Н. Й.Вапцаров", СОУ "Ю. Гагарин", ЕГ "П. Яворов", ПМГ "Св. Кл. Охридски", ОСУ "Дръстър", ПГПТ "Евл. Георгиев", ПГЛП "П. Славейков", ПГС "П. Пенев", ПГСУАУ "Ат. Буров", ПГМТ "Вл. Комаров".

Ученическият съвет и учениците от проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" също организираха отбелязването на " Деня срещу тормоза" в училище, познат още като ден на розовата фланелка.

Отбелязването на Деня срещу насилието започна още на 22 февруари (понеделник) с тематичен час на класа "Стоп на агресията" с учениците от 5-7 клас. А учениците от "В" паралелките в 5-7 клас попълниха въпросник за тормоза в училище. На 24.02.2016 г. /сряда/ във фоайето на всяко училище бяха поставени постери срещу тормоза и насилието в училище. Учениците работещи проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" подариха розови лентички на всички, които не бяха облечени в розово.


Публикувано на: 25 февруари 2016 г. / Печат