Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Конкурс за рисунка и есе "За животните с любов!"


image 3563

Регионална библиотека - Силистра, с подкрепата на евродепутата Емил Радев обявяват КОНКУРСИ за рисунка и есе от 16.02.-18.03.2016 г.
"ЗА ЖИВОТНИТЕ С ЛЮБОВ!"
РИСУНКА за ученици от І - VІІІ клас
Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти и награди.

Всеки участник може да участва с една своя творба с акварел, темперни бои, графика или колаж - формат 35/50. На гърба на всяка рисунка да бъдат записани трите имена, години, клас, училище, телефон и населено място.Творбите се приемат от 16 февруари до 18 март 2016 г. включително (дата на пощенско клеймо), в Детски отдел, тел. 086/822 230.Жури от силистренски художници и експерти ще определи победителите в три възрастови групи: І-ІІІ, ІV-VІ и VІІ-VІІІ клас.

"АКО ЖИВОТНИТЕ МОЖЕХА ДА ГОВОРЯТ!"
ЕСЕ за ученици от XІ - XII клас и студенти, родени или учещи в област Силистра
Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти и награда -
ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ

Целева група и възрастова граница за участниците: ученици от област Силистра, навършили 18 години към 30.03.2016 г. и студенти, родени или учещи в област Силистра
Технически изисквания: Конкурсните работи се изготвят на български език, в обем до две машинописни страници, формат А4, шрифт 12 TimesNewRoman, разредка 1,0. 
Подбор и оценка на есетата: Конкурсът е анонимен. Комисия, съставена от експерти и представител на г-н Емил Радев, ще оценява есетата по следните критерии: оригинална асоциация, степен на съотносимост към темата на конкурса; литературно-художествено въздействие.
Място и начин на предаване на есето: Хартиените оригинали, получени по пощата, чрез куриер или на ръка, се изпращат на адрес: гр. Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" № 44, п.к.212- РБ "Партений Павлович" - За конкурса "АКО ЖИВОТНИТЕ МОЖЕХА ДА ГОВОРЯТ " и се входират в отдел "Регистрация" на библиотеката. В голям запечатан плик се прилагат ПЕТ еднакви екземпляра от есето и малък, непрозрачен запечатан плик с личните данни на автора - трите имена; дата и година на раждане; училище/ВУЗ; паралелка/факултетен номер; координати за контакт (адрес, телефон, електронна поща). Лицевата страна, гърба на пликовете и есето не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника.
С участието си в конкурса, участникът гарантира, че е единствен автор на изпратената творба и че не нарушава чужди авторски права. Творбите няма да бъдат връщани и ще бъдат използвани за изложби, интернет страници, плакати, публикации и др., свързани с целите на проекта.

В конкурса не участват представители на Регионалната библиотека в Силистра и техните семейства.
За допълнителни въпроси: izkustvosilistra@abv.bg
Краен срок за предаване на есето, вкл. пощенско клеймо: 18 март 2016 г., до 18.00 ч.

Публикувано на: 14 март 2016 г. / Печат