Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Информационен ден на Русенския университет "Ангел Кънчев" се проведе днес в град Силистра


image 3567

На 15.03.2016 г.от 12.00 ч. на площад "Свобода" се проведе информационен ден на Русенския университет "Ангел Кънчев", Филиал-Силистра . В този ден бяха представени специалностите, по които се обучават студентите. В конферентната за на Областна администрация, непосредствено след площадната проява се състоя среща -дискусия на тема "Възможности за обучение и партньорство с Русенския университет "Ангел Кънчев"". В разговора взеха участие представители на местната и държавна власти. От Община Силистра уважи събитието г-жа Цветана Игнатова началник -отдел "Култура."
Проф. Велизара Пенчева - Ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев", представи структурата на единственото и най-голямо държавно висше училище в цялата трансгранична област, с академичен състав от над 400 преподаватели, половината от които са хабилитирани. В Университета се обучават над 8000 студенти и докторанти. През 2012 г. учебното заведение е акредитирано с оценка 9,28 от възможна 10. На срещата бе изложен стремежът на академичната структура да отговаря на условията на бизнеса и пазара. За целта е изграден университетски информационен портал за бизнес партньори.
Разяснени бяха дейностите и възможностите за професионална кариера и обучение във Филиала в Силистра от доц. Богданова - Директор . Тя не скри задоволството си от това, че голяма част от участниците в срещата са възпитаници на Филиал-Силистра. Академичната структура в нашия град поддържа тесни връзки с училищната мрежа в областта.


Публикувано на: 15 март 2016 г. / Печат